Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Welkom op de website van vereniging De Kring van Bercoop


Op onze website vindt u informatie over de ontstaansgeschiedenis en de doelstelling van vereniging De Kring van Bercoop.

Natuurlijk kunt u ook online de nieuwsbrieven en eventuele andere wetenswaardigheden bekijken, en u kunt lezen hoe u lid kunt worden van onze vereniging.

Bent u geïnteresseerd in Stichting Bercoop Fonds en haar activiteiten, dan kunt u via het menu aan de rechterkant van uw scherm rechtstreeks de website van Stichting Bercoop Fonds bezoeken! Voor deze opzet is gekozen vanwege de verwevenheid van vereniging De Kring van Bercoop en Stichting Bercoop Fonds. Zij vormen als het ware een twee-eenheid, de besturen van beide organisaties vormen een personele unie.