Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

De ontstaansgeschiedenis van vereniging De Kring van Bercoop

 

We moeten een behoorlijke tijd terug in de tijd om de oorsprong van onze organisatie toe te lichten. Namelijk 1902. Toen werd de coöperatie Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank opgericht in Oldeberkoop. Een van oorsprong agrarische bank met een behoorlijk aandeel in de regio.

In de jaren negentig werd een aantal regionale assurantiekantoren overgenomen en werd er gestart met een eigen makelaardij. Hierdoor kon de bank zich breder als financieel dienstverlener presenteren. Door de diverse uitbreidingen en de voorgenomen groei werd duidelijk dat de structuur van de bank (coöperatie) niet langer de meest geschikte was.

In 1998 werd door de leden besloten tot een herstructurering van een coöperatie naar een holding-structuur die ook een naamswijziging met zich meebracht. Op 1 oktober van dat jaar presenteerde de organisatie zich als de Holding Bercoop Groep N.V. met daarin Bank Bercoop N.V., Bercoop Assurantiën B.V. en De Woudenhof Beheer B.V. De aandelen van de Holding Bercoop Groep werden volledig gehouden door de coöperatie Coöperatieve Voorschotbank b.a.

Eind 2004 is 45% van de aandelen van de Holding Bercoop Groep overgegaan naar Friesland Bank N.V. De vrijkomende middelen zullen worden aangewend voor maatschappelijke, sociale en economische activiteiten in de regio.

Omdat er geen bancaire activiteiten meer werden uitgevoerd, mocht de coöperatie Coöperatieve Voorschotbank niet langer het woord Bank in haar naam voeren en is de coöperatie overgegaan in de vereniging De Kring van Bercoop. Daarnaast is de Stichting Bercoop Fonds opgericht voor het verstrekken van deze bijdragen aan genoemde activiteiten.

 

In de loop van 2006 bleek dat een 100% samenwerking met de Friesland Bank gewenst was en per 1 januari 2007 zijn ook de resterende 55% van de aandelen van de Holding Bercoop Groep overgegaan naar de Friesland Bank.

Doelstelling vereniging De Kring van Bercoop

"De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk verkrijgen en beheren van roerende en onroerende zaken, geldmiddelen en overige baten om (eventuele) vrijvallende jaarlijkse aanwas van het vermogen te doneren aan de Stichting Bercoop Fonds en daarmee de doelstelling van de Stichting Bercoop Fonds onderschrijvend."