Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Contact

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Stichting Bercoop Fonds:

Per post:

Stichting Bercoop Fonds
Secretariaat: H.A.P. Derks
Garrit Bouwhuisstraat 15
8421 RE  Oldeberkoop


Via e-mail:
U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier uitsluitend per post indienen bij Stichting Bercoop Fonds.