Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

30-09-2010 

Restauratie poldermolen De Rietvink in Nijetrijne

Rietvink

 

 

In december 2008 kwam er een aanvraag binnen van Stichting De Rietvink met het verzoek de restauratie van poldermolen De Rietvink in Nijetrijne financieel te ondersteunen. Omdat de molen na restauratie ook opengesteld zal worden voor het publiek, is de aanvraag uit oogpunt van het behoud van cultuurhistorisch erfgoed gehonoreerd.

 

 

De Rietvink is een achtkante bovenkruier van het type grondzeiler in natuurgebied de Rottige Meente nabij het sluisje in de Scheene. De windmolen werd in 1855 gebouwd, met stenen veldmuren en met riet gedekt, en vervulde tot 1964 de functie van poldermolen. Daarna raakte de molen buiten bedrijf en door gebrek aan onderhoud is de molen in een desolate toestand geraakt. In 2008 is de molen gekocht door de familie Van der Mark om deze weer in oude glorie te herstellen.

 

 

Rietvink in de steigers

 

 

 

 

 

Op 27 maart 2009 is de restauratie van De Rietvink van start gegaan. Het bestuur is doorlopend over het verloop van de restauratie op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, die ook veel interessant fotomateriaal bevatten. Naast het restaureren van de molen is ook de omgeving aangepakt; de bomen en struiken in de directe nabijheid van De Rietvink zouden anders de windvang belemmeren. Ook de waterloop is hersteld.


Op vrijdag 28 mei 2010 kreeg molen De Rietvink zijn zeilen en ging, na 45 jaar stil te hebben gestaan, weer draaien.

 

 

Op vrijdag 25 juni 2010 is De Rietvink officieel geopend, de openingshandeling werd verricht door de 78-jarige Jacob Koning uit Wolvega, zoon van de laatste molenaar toen de molen nog volop in bedrijf was om de Groote Veenpolder te bemalen. Klik hier voor een filmpje van de opening.

 


Bezoekers kunnen de molen bezichtigen en in de theetuin 'n Daalders Plekje genieten van diverse drankjes. Sinds de opening van de molen is er veel belangstelling voor de bezichtiging van De Rietvink, waar een expositie is van historisch materiaal.

 

 

De 'Parel van de Scheene' is zoveel mogelijk in originele staat gehouden. Molen De Rietvink, bemalen door molenaar Lia van der Mark, heeft ook weer een functie in het waterpeil-beheer, in samenwerking met het Wetterskip.