Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

00-00-2000 

Zonnepanelen op MFC's, dorps- en buurthuizen


Een speerpunt van Stichting Bercoop Fonds in 2015/2016 is het stimuleren van zonnepanelen op multifunctionele accommodaties en buurt- en dorpshuizen in ons verzorgingsgebied. Hiervoor hebben wij het volgende donatiebeleid ontwikkeld:

  • In ons kerngebied* wordt een bijdrage van € 100 per zonnepaneel verstrekt,
    met een maximum van € 5.000.
  • In het overige deel van ons verzorgingsgebied geldt een bijdrage van € 50 per zonnepaneel,
    met een maximum van € 2.500. 


Dit geldt voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2015.

* Ons kerngebied omvat de dorpen Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Elsloo, Makkinga, Nijeberkoop, Nijeholtpade, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldemarkt, Oosterstreek, Peperga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wilhelminaoord en Zandhuizen.

Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage aan de aanleg van zonnepanelen op uw buurt- of dorpshuis of multifunctionele accommodatie in ons verzorgingsgebied, dan kunt u daarvoor via het reguliere aanvraagformulier een aanvraag doen. U vindt het aanvraagformulier onder het kopje Aanvragen.

Bijdragen zijn verstrekt aan zonnepanelen op:
- Dorpshuis De Tille in Boijl
- Dorpshuis De Hoeve
- MFC De Ni'je Stienze in Nijeholtpade
- Dorpshuis Nijelamer
- Dorpshuis Oldelamer
- Dorpshuis Oosterstreek
- Dorpshuis De Bult in Ter Idzard

- Dorpshuis Wapse
- Dorpshuis Basse e.o.
- MFA MeJander Oldeberkoop
- MFC Willemsoord
- MFC Vledderveen
- Dorpshuis De Blesse

- De Herberg Waskemeer