Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

00-00-2000 

Verduurzaming en groot onderhoud sportverenigingen


In januari 2016 is besloten om sportverenigingen te ondersteunen die willen investeren in duurzame energie. De toe te kennen bijdrage is 20% van de investeringskosten tot een maximum van € 10.000 voor het kerngebied en € 5.000 daarbuiten.

Daarnaast is in mei 2016 besloten om sportverenigingen te ondersteunen bij investeringen in accommodaties en/of velden als volgt:
- 20% van de kosten (exclusief zelfwerkzaamheid), exclusief btw
- bij een minimale investering van € 20.000
- met een maximum van € 25.000 in het kerngebied en € 15.000 daarbuiten.
Onder accommodaties wordt verstaan: bouw, verbouw of renovatie van kantines en/of kleedkamers, al dan niet om deze duurzamer te maken.
Onder velden wordt verstaan: terreinen waarop sport wordt bedreven. Bij grote renovaties, aanleg of vervanging van een veld en/of kunstgras, drainage of bijvoorbeeld een kegelbaan.
Een sportvereniging komt slechts 1 x per 20 jaar in aanmerking voor een dergelijke bijdrage.

Inmiddels zijn in dit verband bijdragen gedaan aan:
- verlichting kleine rijhal van de manege in Sonnega
- verduurzaming accommodatie VV De Blesse
- renovatie en groot onderhoud kunstgrasveld KV Sios Wolvega
- zonnepanelen SV Olyphia Noordwolde
- ledverlichting voor LTC Noordwolde
- zonnepanelen Voetbalvereniging Steenwijk
- verduurzaming van sportpark De Hulsebosch in Dwingeloo
- verduurzaming van accommodatie Sportcentrum Boijl
- aanleg kunstgrasveld KV Leonidas Noordwolde
- zonnepanelen op Clubgebouw Steggerda
- kunstgrasveld Korfbalclub SCO Oldeholtpade
- kunstgrasveld KV Lintjo Oldeberkoop
- nieuwe lichtmasten met duurzame lampen voor IJsclub Volharding Boijl
- renovatie en uitbreiding Bosbad Vledder
- LED-verlichting KV Lintjo Oldeberkoop
- zonnepanelen Scouting Johan van den Kornput Tuk
- verduurzaming zwembad Haulewelle Haulerwijk
- kunstgrasveld Dorpshuis De Hoeve
- LED-verlichting Algemene Tennisvereniging Wolvega
- LED-verlichting Tennis Club Oosterwolde
- groot onderhoud Sportaccommodatie Oostenburg Oosterwolde
- vervanging toplaag tennisbanen Algemene Tennisvereniging Wolvega

- uitbreiding kleedruimten VV Dwingeloo
- renovatie clubgebouw vv FC Wolvega
- LED-verlichting ijsbaan Nijelamer
- LED-verlichting jeudeboulesbaan Vledder
- renovatie toiletgroep en aanleg invalidentoilet bij SV Olyphia Noordwolde

- vervanging tennisbanen en verlichting bij LTC IJsselham

- uitbreiding sportpark Olpae Oldeholtpade

- renovatie tennispark en aanleg LED-verlichting TV Westrup Dwingeloo

- renovatie dak en herinrichting kantine SV Sport Vereent Oldeberkoop

- herinrichting van het sportveld in Ravenswoud

- energiebesparende maatregelen vv FC Wolvega

- renovatie kleedkamers Clubgebouw Steggerda

- vervanging van de verlichting bij het kunstgrasveld van KV Sios Wolvega

- vernieuwen van de accommodatie van Sportclub Makkinga

- duurzame verlichting bij het kunstgrasveld van KV Sios Wolvega

- renovatie + energiebesparende maatregelen bij Tennis Club Oosterwolde

- LED-verlichting bij de Landelijke rijvereniging en ponyclub De Pion Waskemeer

- duurzame veldverlichting bij VV Willemsoord

- LED-verlichting bij de Rugbyclub The Big Stones Havelte

- diverse duurzaamheidsvoorzieningen bij BEW Vledder

- verduurzaming sportpark VENO Vollenhove

- renovatie voetbalcomplex VV Old Forward Wilhelminaoord

- LED-verlichting bij Tennisvereniging Slag'87 Steggerda

- verduurzaming sportpark De Steegde Appelscha

- LED-verlichting trainingsveld VV Wapserveen

- LED-verlichting bij VV Diever-Wapse

- verduurzaming ijsbaan IJsclub IJsvermaak Oldemarkt