Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

01-08-2017 

Onthulling kunstwerk De Coöperatieve Gedachte

Noteer in uw agenda: 21 september 2017

Eindelijk is het zo ver: op 21 september 2017 vindt de feestelijke opening plaats van het monument “De Coöperatieve Gedachte” in het Koepelbos te Oldeberkoop!

Begin september zullen wij de uitnodigingen hiervoor versturen.

Wat is ook alweer de achtergrond?
Het gerealiseerde monument is een bovenregionaal beeld dat de “Coöperatieve Gedachte” uitbeeldt en een symbool wordt van de sociale cohesie in een “mienskip”. Het beeld wordt geplaatst in een bospark van Staatsbosbeheer nabij Oldeberkoop. Het park is geheel opgeknapt door vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang Oldeberkoop en Staatsbosbeheer. Het bospark Koepelbos wordt toegeschreven aan de bekende tuinarchitect Roodbaard. Oldeberkoop is een zeer actief dorp midden in de Stellingwerven met bijna 1.500 inwoners en mede bekend van de jaarlijkse manifestatie Open Stal: een kunstroute door het dorp op meer dan twintig locaties, waar meer dan 100 vrijwilligers zich jaarlijks voor inzetten.

Het beeld is ontworpen door de kunstenaar Beb Mulder uit Leeuwarden en wordt 7 meter hoog. Het gebruikte materiaal is cortenstaal en in het midden wordt een meanderende bank geplaatst, welke is ontworpen en gemaakt door de plaatselijke keramist-kunstenaar Peter Hiemstra. In de zitbank worden de coöperaties verwerkt die zijn opgericht in het kerngebied van de voormalige Coöperatieve Voorschotbank Oldeberkoop alsmede een verwijzing naar toekomstige coöperaties, zoals op het gebied van duurzaamheid, crowd‑funding enzovoort.

Het beeld zelf bestaat uit mannen en vrouwen die een koepel torsen, met een gouden vrucht. De koepel heeft drie functies, te weten dat het beeld geplaatst wordt in het Koepelbos en dat de koepel een verbindende en beschermende functie heeft. De gouden vrucht symboliseert de toekomst. Op de schouders van de vrouwen rusten kinderen, hetgeen een verwijzing is dat de Coöperatieve Gedachte moet worden doorgegeven. Samen ben je sterker dan alleen.

De totale investering van het beeld wordt gefinancierd uit de middelen die zijn opgebracht door de leden en klanten tijdens het ruim 100-jarige bestaan van de Coöperatieve Voorschotbank Oldeberkoop (1902-2006). Feitelijk wordt op deze wijze een stukje van het kapitaal weer teruggeven aan de gemeenschap. Het kapitaal is ontstaan door de verkoop van de aandelen van de dochter van de Coöperatieve Voorschotbank, de Bank Bercoop, aan de toenmalige Friesland Bank. Het kapitaal is ondergebracht in de vereniging De Kring van Bercoop en wordt in stand gehouden gedurende minstens 25 jaren. De extra revenuen, boven de inflatie, worden geschonken aan de Stichting Bercoop Fonds. De besturen van de beide organisaties vormen een personele unie.

In de afgelopen tien jaren is ruim 1,5 miljoen euro geschonken aan maatschappelijke, sociale en economische doelen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld.

Het monument moet zichzelf terugverdienen door de sociale cohesie binnen de regionale gemeenschap te bevorderen en te borgen en het moet een stimulans geven aan de verdere ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in Zuidoost Fryslân.