Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

21-09-2020 

Nationaal Vlechtmuseum winnaar Cultuurbesefprijs

 

Inmiddels traditiegetrouw werd na afloop van de Algemene Ledenvergaderig van vereniging De Kring van Bercoop door Stichting Bercoop Fonds de themaprijs uitgereikt.

 

Dit jaar werden de gemeenten in ons verzorgingsgebied gevraagd om elk een vereniging of stichting te nomineren die zich inspant om cultuurhistorische waarden hoog te houden. Denkt u hierbij aan zaken als het instandhouden van oude ambachten, beschermde dorpsgezichten, beschermd landschap, dorpsarchief, rederijkerskamer en dergelijke.

 

Elke genomineerde ontving een mooi bedrag van € 2.500 voor zijn/haar presentatie aan de leden van de vereniging, die daarna hun stem uitbrachten en zo de winnaar bepaalden. De winnaar kon een bonus tegemoetzien van maar liefst € 2.500.

 

Ondanks de soms haperende techniek, zagen we mooie presentaties van:
- Stichting Oold Ark in Makkinga
- Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken (corso) in Vollenhove
- Stichting Oogstdag 1981 in Dwingeloo

 

Maar tot winnaar van de themaprijs Cultuurbesef, en dus van in totaal € 5.000, is uitgeroepen:

 

- Stichting Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde!