Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Doelstelling van Stichting Bercoop Fonds

Stichting Bercoop Fonds heeft ten doel:

Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een organisatie, passend binnen de belangenbehartiging ten algemene nutte voor het verzorgingsgebied omvattende de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland, waardoor een organisatie en/of instelling in staat wordt gesteld:

- om een activiteit of project te realiseren; of

- vaste of vlottende activa te verwerven.


Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar het donatiereglement van onze stichting.