Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Contact

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Stichting Bercoop Fonds:

Per post (let op, nieuw adres!):

Stichting Bercoop Fonds
Secretariaat: J. Nijboer
Wolvegasterweg 40
8421 PN  Oldeberkoop


Via e-mail:
U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief gevraagde bijlagen in pdf-formaat ook per e-mail indienen bij Stichting Bercoop Fonds via onderstaand mailadres:

 

 

 

Het verzorgingsgebied van Stichting Bercoop Fonds omvat de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld. Voor elke gemeente is er nu een contactpersoon binnen het bestuur waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen als u vragen heeft:

Ooststellingwerf Jeen Nijboer
Weststellingwerf Iwan van Nieuwenhoven
Steenwijkerland Dick Mintjes
Westerveld Sylvia Heida