Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

01-01-2018 

ALV op 28 mei 2018


Noteert u vast in uw agenda, de Algemene Ledenvergadering van 2018 vindt plaats op maandag 28 mei. Onze leden zullen te zijner tijd een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen.